Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Osoby utrzymuj±ce zwierzęta domowe

Osoby utrzymuj±ce zwierzęta domowe powinny zapewnić zwierzętom stały i skuteczny dozór, należy psy wyprowadzać na smyczy lub w kagańcu, w przypadku ras uznanych za agresywne – na smyczy i w kagańcu, przestrzeganie innych obowi±zków określonych w przepisach szczególnych, jak: obowi±zkowe szczepienia, uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa ras uznanych za agresywne.
Osoby utrzymuj±ce psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowi±zane s± do zachowania środków ostrożności zapewniaj±cych ochronę przed zagrożeniem lub uci±żliwości± dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponosz± pełn± odpowiedzialność za zachowanie zwierz±t, które utrzymuj±.

"Posprz±taj po swoim psie"

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie