Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej - www.dabrowatsm.pl
Harmonogram odczytów wodomierzy

Zgodnie z nowym Regulaminem rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych SM D±browa Tarnowska odczyty wodomierzy przeprowadzane będ±:
    ✔ na koniec pierwszego półrocza każdego roku kalendarzowego (30 czerwca),
    ✔ na koniec każdego roku kalendarzowego (31 grudnia),
    ✔ na dzień zmiany ceny wody i odbioru ścieków,
    ✔ w przypadku zmiany użytkownika lokalu w dniu protokolarnego przekazania/zdania lokalu,
    ✔ w każdym czasie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli wyrywkowej.

Odczyt wodomierza następuje w obecności użytkownika lokalu i stanowi podstawę do sporz±dzenia rozliczenia. Potwierdzenie wartości odczytu na karcie odczytu wodomierza jest równoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości odczytu. Równocześnie odczyt wodomierza można podać osobiście na karteczkach lub telefonicznie. W przypadku braku odczytu wodomierza zużycie wody rozliczane będzie ze średniego zużycia.

Z rozliczenia wody może wyst±pić niedopłata lub nadpłata.
W przypadku:
    ✔ NIEDOPŁAT - jednorazowo należy dodać do najbliższej wpłaty za czynsz.
    ✔ NADPŁAT - jednorazowo należy pomniejszyć najbliższ± wpłatę za czynsz.

Legalizacja i wymiana wodomierzy dokonujemy co 5 lat.

 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 D±browa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
S±d Rejonowy dla Krakowa-Śródmie¶cie w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w D±browie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w D±browie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczo¶ć 1024x768.
Testowana w przegl±darkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dąbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dąbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, d±browa tarnowska, sm d±browa tarnowska, spółdzielnia w d±browie tarnowskiej, spółdzielnia w dąbrowie