Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu
ofertowym, pisemnym nieograniczonym na zadanie pn:
data publikacji: 26-08-2019
news.jpg
Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu
ofertowym, pisemnym nieograniczonym na zadanie pn:

"Wymiana instalacji elektrycznej w pionach 2 klatek w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Kościuszki 4 w Dąbrowie Tarnowskiej".Zamawiający:   Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
                         Ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
                         tel. 14 655-93-48, e-mail: smdt1@wp.plI. Termin i miejsce składania ofert:

1. Termin: do dnia 31.12.2019 r., do godz. 15.00
2. Oferty można składać pocztą tradycyjną, osobiście.
3. Oznakowanie koperty: nazwa zadania oraz adnotacja "NIE OTWIERAĆ przed 31.12.2019 r."


II. Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi bez udziału oferentów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków z oferentami przed ostatecznym wyborem.
3. O wyborze oferty zdecyduje jej kompletność i cena.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
5. O wyborze Oferenci zostaną poinformowanie indywidualnie na wskazany adres e-mail.III. Dane oferty:

1. Oferent powinien dokonać własnych oględzin i pomiarów w miejscu realizacji zadania.
2. Nazwa Oferenta, jego adres, NIP, nr telefonu, e-mail:
- cena netto i brutto, kwoty słownie,
- szczegółowy kosztorys,
- termin realizacji zlecanych prac do 31.12.2020 r.
- warunki gwarancji: minimum 5 lat na wykonane prace.
- wykaz przynajmniej trzech wykonanych prac zbliżonych, co do zakresu zamówienia,
- niezbędne uprawnienia Oferenta do wykonania zleconego zadania,
3. Wszelkie dokumenty zgłoszone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem.

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Mariusz Micek

Dąbrowa Tarnowska, 23.08.2019 r.


Załączniki:
- TREŚĆ DOKUMENTU (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie