Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
data publikacji: 07-06-2013
news.jpgZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 33 ust.1, § 34 ust.2 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień:

28 czerwca 2013 r. ( piątek ) o godz. 17.00

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Matejki 8 obok budynku Oś. Westerplatte 10.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza .
3. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
a) podjęcie uchwały.
4. Przyjęcia porządku obrad,
a) podjęcie uchwały.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.
9. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego W Z C.
10. Przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków,
a) podjęcie uchwały.
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2012 r.
12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 r.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
14. Wybory członków Rady Nadzorczej.
15. Dyskusja.
16.Podjęcie uchwał w/s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2012r.,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012r.,
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2012r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,
e) przyjęcia informacji z realizacji wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia,
f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
g) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
h) wyboru składu Rady Nadzorczej,
i) zwrotu prawa wieczystego użytkowania Gminie Dąbrowa T. działki Nr 61/23.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego W Z C.
a) podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał , które będą przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dąbrowie Tarnowskiej


Załączniki:
- ZAWIADOMIENIE (w formacie ".pdf")
- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2012 ROK (w formacie ".pdf")
- SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZA 2012 ROK (w formacie ".pdf")
- SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK (w formacie ".pdf")
- PROJEKTY UCHWAŁ
- STANOWISKO RADCY PRAWNEGO W/S CENTRALNEGO OGRZEWANIA (w formacie ".pdf")

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie