Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA
Z DNIA 22.06.2012 R. (FOTORELACJA)
data publikacji: 05-07-2012
news.jpg

W dniu 22 czerwca 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Matejki Nr 8 w Dąbrowie Tarnowskiej miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Na Zebraniu obecni byli Członkowie Spółdzielni, Zarząd, Rada Nadzorcza, Radca Prawny Pan Ludwik Owsiany oraz mieszkańcy.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Babiarz, który to również odczytał wnioski polustracyjne za lata 2008-2010 z lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej, która odbyła się w okresie: grudzień 2011 – styczeń 2012 r.
Następną część zebrania poprowadził wybrany Przewodniczący Zebrania Pan Andrzej Buśko.

Po zatwierdzeniu porządku obrad zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Zarządu, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały dotyczące sprawozdań za rok 2011 zostały przyjęte. Członkowie zebrania udzieli też absolutorium za 2011 r. członkom Zarządu.

Ponadto zostały podjęte uchwały dotyczące:

 • przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków w 2012 r.
 • przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków z dnia 22.06.2012 r.
 • przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego 22.06.2011 r.
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2011 r.
 • przyjęcia informacji z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 22.06.2011 r.
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
 • wyboru 2 przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na V Kongres Spółdzielczości
 • przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków

Jak co roku tematem, wiodącym podczas dyskusji były zasady i sposób rozliczania centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni. Zgłoszono wniosek częściowej likwidacji grzejników na klatkach schodowych. Omówiony został problem z parkowaniem przy ul. Rynek 8, Daszyńskiego 3 oraz Jagiellońska 2 zostało zaproponowane aby umieścić znak zakaz parkowania wraz ze znakiem odholowania.

Wnioski z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 22.06.2012 r.

 • Ograniczyć grzejniki na klatkach schodowych
 • Wyjaśnić kto ma prawo zmieniać współczynniki redukcyjne ciepła i zamieścić na stronie internetowej opinię Radcy Prawnego
 • uchylić ubiegłoroczny wniosek w/s odczytów wodomierzy przez osoby zadłużone.

GALERIA ZDJĘĆ
<< Pierwsza 1 2 Następna >>

 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie