Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

ZAWIADOMIENIE
data publikacji: 01-06-2011
news.jpg

Działając na podstawie § 33 ust. 1, § 34 ust.2 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień: 22 czerwca 2011 r. (środa) o godz. 17.00

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Matejki 8 obok budynku Oś. Westerplatte 10.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
2. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
a) podjęcie uchwały
3. Przyjęcia porządku obrad.
a) podjęcie uchwały
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Statutowej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej w przedmiocie obrad niniejszego Zebrania.
9. Informacja o realizacji uchwał i wniosków z ostatniego W Z C .
a) podjęcie uchwały
10. Przyjęcia protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków.
a) podjęcie uchwały
11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni w 2010 r.
12. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2010 r.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym.
14. Zapoznanie zebranych z propozycją zmian w Statucie Spółdzielni.
15. Dyskusja.
16. Podjęcie uchwał w/s:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2010r.
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010r.
c) podziału nadwyżki bilansowej za 2010r.
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy
e) zmian w statucie Spółdzielni
f) przyjęcia informacji z realizacji Wniosków z ostatniego Walnego Zgromadzenia
g) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
h) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
i) wyboru delegata na VII Zjazd Delegatów MZRSM
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków w sprawie wniosków z niniejszego W Z C.
a) podjęcie uchwały w/s przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie zebrania
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.dabrowatsm.pl

Zarząd Spółdzielni


  Załączniki:
- Treść zawiadomienia
- Sprawozdanie finansowe za 2010 rok
- Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2010 roku
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku
- Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
- Projekty Uchwał

[strona główna]


 
 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie